Licytacja – co może zająć komornik?

Egzekwowanie długów od zadłużonych podmiotów i osób kończy egzekucja należności. Dzieje się tak przy pomocy środków radykalnych – egzekucja długów zachodzi poprzez zajęcie i licytację własności obciążonych. Trzeba mieć świadomość, że komornik działa dzięki orzeczeniom sądu.

Potrzebny tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności

By odzyskać należności od zadłużonego, potrzebny jest tytuł wykonawczy. Jest to tytuł egzekucyjny, jedyny werdykt, który ogłasza obowiązek zrealizowania orzeczonego obowiązku zapłaty przez zadłużonego. Sąd powinien uzupełnić go o klauzulę wykonalności, potwierdzającą uprawnienia komornika do działania.

Czy komornik może zlicytować co mu się podoba?

Komornik nie pracuje poza paragrafami, toteż zdecydowanie musi pracować razem z wierzycielem. Jego czynności zawsze muszą być na poziomie wnioskowanym przez roszczeniodawcę. Komornik jest zobowiązany działać na bazie wniosku o wykonanie egzekucji, przy czym wierzyciel wskazuje, jak komornik ma prowadzić procedurę dochodzenia niezapłaconych należności.

Kierując się literą prawa komornik ma prawa zabezpieczyć poszczególne składniki:
– sprzęty, przedmioty, obiekty ruchome wykazujące wartość, by je zlicytować.
– nieruchomości, które zostaną odebrane przez licytację.
– dochody z tytułu wynagrodzenia, lecz z konkretnymi zastrzeżeniami. Pensja minimalna – podlega ochronie i nie może być zajmowana przez komornika. Inaczej sprawa wygląda przy obciążeniu alimentami – komornik zajmuje wówczas 60 proc. wynagrodzenia z umowy o pracę, nawet jeśli jest to ustawowa wartość minimalna.
– rentę czy emeryturę w wymiarze jednej czwartej.
– walory na rachunku bankowym jednak bez kwoty do wysokości trzech kwot miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce bez nagród z zysku.
papiery wartościowe.

Licytacja komornicza – czy jest na nią jakiś sposób

Wypróbowując najbardziej skuteczny sposób obrony przed licytacją, zadłużony może ubiegać się o oddłużenie. Na podstawie wniosku do sądu można ubiegać się o tzw. upadłość konsumencką. By tak się stało, koniecznie powinno się zwrócić o pomoc do fachowca – wystarczy wpisać w Google wyrażenie np. „upadłość konsumencka łódź„, a ofert wyświetli się dużo. Trwające postępowania komornicze pozostają w mocy, gdy wniosek trafi przed oblicze sądu. Jedynie prawomocny wyrok o przyznaniu statusu upadłości cofa kolejne etapy postępowania komorniczego. Jednak ruchomości lub nieruchomości, które dłużnik stracił na drodze licytacji do chwili postanowienia o upadłości konsumenckiej, nie będą znów jego własnością. Upadłość pozostaje optymalnym rozwiązaniem dla osób w dramatycznym położeniu finansowym.