Jak sprawnie odebrać zasądzone alimenty?

Sprawa rozwodowa wiąże się z wieloma nierozstrzygniętymi sprawami oraz zawikłaniami związanymi z porozumieniem stron. Nowe życie będzie zdecydowanie trudniejsze, gdy rozłączonej rodzinie są dzieci. Prawie zawsze przebywają one z jedną stroną, z wyznaczonymi spotkaniami u drugiej. Alimenty na dzieci to także decyzje sądu, co dzieje się w większości przypadków podczas sprawy rozwodowej. Jak można szybko i sprawnie wyegzekwować należne alimenty na dzieci? Jak nie odpuścić dotrzymania obowiązku płacenia alimentów Alimenty są obowiązkiem dostarczenia środków utrzymania, a niekeidy również środków wychowania. Zgodnie z prawem, rodzice zobowiązani są do alimentów dla swojego dziecka, niemogącego utrzymać się samodzielnie, choć może się zdarzyć, że ma aktywa, które pokrywają koszty wychowania i bieżących potrzeb. Praktyka sądowa nie określa tu żadnej granicy lat. Obowiązek alimentacyjny mogą być ustalone przeważnie w: – sprawie o alimenty (o zaspokojenie potrzeb rodziny); – w sprawie o rozwód; – decyzji o separacji; – ugodzie sądowej bądź podczas mediacji; – postępowaniu zabezpieczającym; – umowie o alimentacji sfinalizowanej przed notariuszem w formie aktu notarialnego, z klauzulą wykonalności od sądu.

Co wówczas, gdy były wspólmałżonek nie poczuwa się do płacenia należności?

Pierwszą instancją, gdzie należy się zgłosić z prośbą o wymuszenie opłaty alimentów, będzie kancelaria komornika. Może on wydobyć alimenty zasądzone wyrokiem oraz te, które zostały przyznane w trybie umowy. Także mediacyjne oraz sądowe ugody i bezsądowo zawarta umowa o alimentach podlegają działaniu komorniczemu. Do rozpoczęcia jego procedur powinniśmy mieć wniosek o postępowanie komornika oraz zatwierdzenie go, wydane przez instancję sądową. Niestety oprócz spraw w sądzie moze być dodatkowo mnóstwo komplikacji, ktorych dostarcza przynosi rozwód Kraków ostatnimi czasy okazał się miastem, gdzie podobne sprawy przeprowadza się z coraz to większą powtarzalnoścą.

Przyjrzyjmy się egzekucji komorniczej…

Po wnioskowaniu musimy przekazać do komornika również posiadaną bazę danych na temat osoby, której najbliższa przyszłość przyniesie płacenie należnych świadczeń. Jeśli byśmy o tym nie wiedzieli, egzekutor musi sam dążyć do ustalenia adresu dłużnika, miejsca zarobkowania i jego dochodów. Jeśli środki te będą niewystarczające, policjanci przeprowadzą (wezwani przez komornika) czynności prowadzące do namierzenia adresów zamieszkania i pracy dłużnika. Brak skutku egzekucji nie może być podstawą do zrezygnowania z postępowania.