Niesłuszne zwolnienie z pracy – co warto zrobić?

Pracobiorca przyjęty w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony jest w lepszej sytuacji, niż osoba pracująca w oparciu o umowę terminową, gdyż zatrudniający zgodnie z prawem nie wolno mu wyrzucić zatrudnionego bez wskazania przyczyny. Motywację takiej decyzji powinno się opisać jednoznacznie oraz logicznie. Wyłącznie wówczas pracownik jest w stanie stwierdzić, czy zwolnienie wynika ze słusznych przesłanek.

Czy można uchronić się przed skutkami zwolnienia dyscyplinarnego?

Jednak przedsiębiorcy niekiedy wykraczają poza przysługujące im uprawnienia, wyrzucając swoich podwładnych z dnia na dzień, nie przytaczając żadnej argumentacji. Zwolnienie pracownika z dnia na dzień to tzw. dyscyplinarka, którą można zastosować jedynie w ściśle określonych okolicznościach. Może to być np. spożywanie alkoholu czy narkotyków podczas wykonywania pracy, skazanie prawomocnym wyrokiem sądu i utrata niezbędnego w danym zawodzie statusu osoby niekaranej lub zawiniona utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Koniecznie trzeba też zaznaczyć, że rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, można zrealizować wyłącznie na przestrzeni dwóch tygodni liczonych od momentu, w którym, w którym upoważniona do reprezentowania pracodawcy osoba dowiedziała się o ważnym powodzie. Jeśli nie zaistniały przesłanki uzasadniające zwolnienie w trybie natychmiastowym, zatrudniający dokonał złamania prawa pracy. Jeżeli zatrudniony sądzi, iż pracodawca dokonał zwolnienia niezgodnie z prawem, taki przypadek trzeba wyjaśnić w okresie dwudziestu jeden dni liczonych od momentu przedstawienia wypowiedzenia.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli pragniemy dowiedzieć się, czy przedsiębiorca miał prawo zwolnić pracownika z dnia na dzień, to dobrym pomysłem będzie udanie się do wyspecjalizowanego prawnika. W większości dużych miast, na przykład w Bełchatowie, można bez problemu znaleźć adwokata posiadającego ekspercką wiedzę z zakresu prawa pracy. Najprostszy sposób polega na tym, aby wygooglować frazę: adwokat prawo pracy, a ofert będzie wiele. Prawnik będzie pomocny przede wszystkim w sprawach: uzyskania świadczenia odszkodowawczego za zwolnienie z naruszeniem obowiązującego prawa, zastraszania pracownika przez pracodawcę, cofnięcia skutków wypowiedzenia umowy o pracę, korekty świadectwa pracy, zaległości z wypłatami wynagrodzeń a także wielu innych problemach związanych z prawem pracy. Adwokat ma prawo do tego, aby zostać pełnomocnikiem pokrzywdzonego w przypadku spraw sądowych.